Home

Samen werken aan leefbaarheid

 

Leefbaarheid maken we samen

 

 

Leefbaarheid maken we samen. Voor een fijnere leefomgeving

met meer sociale verbondenheid. De provincie Gelderland maakt

er werk van, maar kan niet zonder uw inzet.

 

 

Subsidie

De Provincie wil een leefomgeving die beter aansluit bij de wensen van bewoners. Samenwerken aan de eigen omgeving verbindt. Zelf weet je het beste wat het meest aan de leefbaarheid bijdraagt.Heeft u samen met minimaal 4 andere bewoners een plan om uw eigen buurt of wijk te verbeteren? Dan komt u vanaf 1 januari 2017 weer in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €25.000.

 

Het gaat om initiatieven die de leefomgeving beter laten aansluiten bij de wensen van bewoners, activiteiten die de leefbaarheid verbeteren én de verbondenheid tussen mensen versterken. Initiatieven gericht op de integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning horen hier bij.

 

Ondersteuning

Ook initiatieven die niet voor subsidie in aanmerking komen, worden gestimuleerd via kennisuitwisseling en advies. Denk hierbij aan:

 

  • Initiatieven waarbij sociale ondernemingen en bedrijven uit het MKB betrokken zijn
  • Initiatieven gericht op het in stand houden van ontmoetingsplekken, daar waar het voorzieningenniveau onder druk staat
  • Initiatieven die zich richten op het betrekken van jongeren bij lokale planvorming
  • Initiatieven die zich richten op een nieuwe verhouding tussen burger en overheid

Klik hieronder om jezelf aan te melden voor het laatste nieuws

 

Klik hieronder om een (ondersteunings-) vraag te stellen aan de leefbaarheids-alliantie

In contact met elkaar op leefbaarheid.gelderland.nl

 

Dit forum biedt voorbeeldprojecten en de mogelijkheid om van anderen te leren. Op dit forum vind je inspiratie, en kun je professionele ondersteuning krijgen bij het opstellen of uitvoeren van je plannen of bij de samenwerking met anderen.

Agenda

 

Voor de inwoners van Gelderland, worden diverse activiteiten georganiseerd.

Datum

Titel activiteit / info

Locatie

Aanmelden & informatie

Maandag 29 mei 09:30 - 13:30 uur

Werkconferentie integratie van vluchtelingen in Oost-Nederland

Het Koelhuis

Coenensparkstraat 1, Zutphen

https://www.gelderland.nl/Evenementen/Event-Pages/Registreren.html

donderdag 8 juni, 13.30-16.30 uur

Workshop: Hoe komt mijn idee goed op papier?

Regio Rivierenland

J.S. de Jongplein 2

4001 WG Tiel

Sylvia Sikkema

sylviasikkema@zorgbelanggelderland.nl

tel 026 - 384 28 59

dinsdag 13 juni, 13.30-16.30 uur

Workshop: Hoe komt mijn idee goed op papier?

De Harmonie

Peppelensteeg 12

6715 CV Ede

Sylvia Sikkema

sylviasikkema@zorgbelanggelderland.nl

tel 026 - 384 28 59